Draugijos archyvas

Archyvo užuomazgos atsirado dar pirmuose kraštiečių susirinkimuose – kai susitikę išeiviai ne tik dalydavosi prisiminimais apie prarastą Tėvynę, bet ir skaitė tekstinius pranešimus, kuriuos paįvairindavo skaidrės. Po draugijos įkūrimo 1948 m. ir Klaipėdos globos sutarties atnaujinimo 1953 m. draugijos archyvas buvo kaupiamas Manheimo miesto archyve. Taip pat medžiaga kaupta ir Mahneimo muziejuje. Pirmosios archyve atsirado skaidrės, fotonuotraukos ir tekstinė medžiaga, susijusi su memelenderių Tėvyne.

Per ilgus draugijos veiklos metus ne kartą buvo keičiama archyvo saugojimo vieta ir tvarkytojas – jis buvo saugomas Hamburge (E. Janzen-Rock), Hildesheime (G. Grentz), Flensburge (H. Preuß), Maince (G. Willoweit), Klopenburge (H. Berger), Monheime prie Reino (G. Pietsch), Oldenburge. Į archyvą buvo įjungtos ir asmeninės kolekcijos (M. Szameitat, W. Buttkeireit, W. Kwauka, G. Willoweit, W. Hilpert, H. Berger ir kt.).

2011 m. spalio 5 d. archyvas ilgalaikei panaudai perduotas Klaipėdos apskrities viešajai I. Simonaitytės bibliotekai. Archyvas nuolat papildomas įvairia iš Vokietijos atkeliaujančia medžiaga. 2017 m. balandžio 24 d. AdM draugija bibliotekai perdavė unikalias istorines regalijas – Memelio šaulių gildijos karaliaus sidabro grandines, juostą bei Priekulės evangelikų liuteronų bažnyčios taurę. Per karą išvežtos iš Klaipėdos krašto pastaruoju metu šios vertybės buvo saugomos Liuneburgo muziejuje Vokietijoje.

Apie archyvą plačiau: AdM archyvas
Parodą rengė: Viktorija Karalienė
Kraštotyros ir skaitmeninimo skyrius
Vertė: Rasa Miuller
Web sprendimas: Marius Apulskis
Šaltiniai: AdM archyvas, Manheimo miesto archyvas - Marchivum, "Memeler Dampfboot", "Das Ostpreußenblatt"